Emojilightning bolt emojiFlashcards

School Things iconSchool ThingsSchool Things icon

Picture Dictionaries

UK English emoji
Spanish emoji
US English emoji

Quizzes

UK English emoji
Spanish emoji
US English emoji

Printable Flashcards

flashcard emojiflashcard emojiflashcard emojiflashcard emojiflashcard emojiflashcard emojiflashcard emojiflashcard emojiflashcard emojiplus emoji
All the school things!
world emojiUK English emojiSpanish emojiUS English emoji
flashcard emojiflashcard emojiflashcard emojiflashcard emojiflashcard emojiflashcard emojiflashcard emojiflashcard emojiflashcard emoji
Stationary
world emojiUK English emojiSpanish emojiUS English emoji
flashcard emojiflashcard emojiflashcard emojiflashcard emojiflashcard emojiflashcard emojiflashcard emojiflashcard emojiflashcard emojiplus emoji
Things Found in a School
world emojiUK English emojiSpanish emojiUS English emoji